Formación Musical

               

*Escuela Superior de Jazz de Walter Malosetti.

                               -Guitarra, lectura: Walter Malosetti
                               -Armonía: Jorge Puig
                               -Audioperceptiva: Marcos González
                               -Piano: Guillermo Romero

                               -Improvisación: Guillermo Romero


*Estudios PARTICULARES:
                               -Canto: Graciela Cosceri
                               -Piano, lectura, canto (clásico, popular): Alina Gandini